نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه کاربرد روش‌های اقتصاد سنجی در ارزشگذاری اقتصادی خدمات کتابخانه‌ها

دوره 12، شماره 44، بهار 1398، صفحه 14-31

ویدا صیفوری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ داریوش مطلبی


3. سواد دیجیتال مدیران و میزان به کارگیری الگوی مدیریت سایبرنتیک در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 41، تابستان 1397، صفحه 33-47

حمید امان الهی نیک؛ فاطمه نوشین فرد؛ سعید امان الهی نیک