نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کاربرد روش‌های اقتصاد سنجی در ارزشگذاری اقتصادی خدمات کتابخانه‌ها

دوره 12، شماره 44، بهار 1398، صفحه 14-31

ویدا صیفوری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ داریوش مطلبی