نویسنده = �������������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد کتابخانه‌ های دانشگاهی شهر سمنان بر اساس استاندارد ایزو 11620

دوره 10، شماره 36، بهار 1396، صفحه 87-101

منیره مؤذن؛ داریوش مطلبی؛ مهردخت وزیرپور کشمیری