نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ترسیم شبکه‏ ی معنایی مفاهیم مرتبط با زنان در قرآن کریم

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 87-103

حمیده علی اکبری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ زهرا اباذری