نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر همدان بر اساس الگوی لایب کوال

دوره 9، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 7-18

اعظم انصاری؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ محمود مرادی