نویسنده = علی دلایی میلان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نگرش استفاده‌کننده واقعی و استفاده‌کننده غیرواقعی بر میزان ارائه خدمات کتابخانه ملی ایران

دوره 9، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 35-48

فریبرز خسروی؛ علی دلایی میلان؛ امیررضا اصنافی