نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات چاپی شخصی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 15-27

هومن سلیمانی؛ غلامرضا حیدری؛ فرزانه قنادی نژاد