نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه و بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با کارایی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان قم

دوره 11، شماره 40، بهار 1397، صفحه 58-70

علی درخشان مهر؛ محمدرضا اباذری؛ فرنوش عظیمی خبازان


2. بررسی رابطه‌ی عوامل سازمانی با بهره‌وری کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان همدان

دوره 9، شماره 35، زمستان 1395، صفحه 109-123

کبری ونائیان؛ مهدی محمدی؛ فرنوش عظیمی خبازان