نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش سطح اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز بر مبنای مدل چند بعدی ون کمپن

دوره 10، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 17-29

سعیده ابراهیمی؛ الهه ابراهیمی اردکانی؛ عبدالرسول جوکار