نویسنده = ������������ ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه مدیریت دانش با تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دوره 12، شماره 44، بهار 1398، صفحه 115-127

مریم لنگری؛ محبوبه سلیمان پورعمران؛ مصیب سامانیان