نویسنده = �������� ������ ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل مدیریت دانش با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)

دوره 11، شماره 40، بهار 1397، صفحه 15-27

اکبر نیلی پور طباطبایی؛ جمشید تقسیمی؛ طیبه فاطمی