نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی و هدف تسهیم دانش: با توجه به نقش تعهد سیستم مدیریت دانش (اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران)

دوره 11، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 60-74

غزاله طاهری عطار؛ محمد حسن متوسلی؛ سیده اله خضری؛ احسان نامدار جویمی