کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل محتوای کتاب‌های نامه‌ای ادیبان ایران در فاصله سال‌های 1330 تا 1349

دوره 14، شماره 52، بهار 1400

فرزانه میاندربندی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ امیررضا اصنافی


2. بررسی مشاغل در کتاب های داستان اجتماعی و دانش اجتماعی کودکان90-1380

دوره 6، شماره 21، تابستان 1392، صفحه 107-124

زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ مهسا امیری


3. « تحلیل محتوای کارکردی کتاب‌های ریاضی مقطع ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1390، صفحه 53-66

علی فراهانی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز؛ سعید حسن زاده


8. بررسی مفهوم فرهنگ وجایگاه مفهوم صلح در کتابهای کودکان در ایران در سالهای 85-70

دوره 2، شماره 5، تابستان 1388، صفحه 81-93

زهره میرحسینی؛ نیر ترقی خواه دیلمقانی


10. تحلیل محتوای کتاب‌های غیردرسی فراگیران نهضت سوادآموزی شهر تهران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 97-114

زهره میرحسینی؛ علی اکبر ارجمندنیا