کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 14
1. شناسایی مؤلفه‌های مناسب الگوی آمیختة بازاریابی کتابخانه‌های عمومی ایران

دوره 14، شماره 52، بهار 1400

الهه امیراینانلو؛ عاطفه زارعی؛ محسن حاجی زین العابدینی


2. آینده پژوهی جهش برون دادهای پژوهشی ایران و آمریکا براساس یک مطالعه علم سنجی

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 52-59

موسی بامیر؛ محمدرضا چشم یزدان


3. آسیب‌شناسی آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی: نظریه زمینه‌ای

دوره 13، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 49-63

زهرا رضازاده؛ زهره میرحسینی


4. بررسی موانع نظریه‌پردازی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه-های ایران

دوره 12، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 79-93

حمیدرضا محمودی؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان


5. ارزیابی تطبیقی دسترس‌پذیری وب‌گاه‌های کتابخانه‌های بیمارستانی ایران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 83-96

صدیقه محمد اسماعیل؛ ماهرخ ناصحی اسکویی


6. تحلیل عوامل بازدارنده تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی

دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 9-24

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ محمد حسن زاده


10. مقایسه کتابخانه‌های پارکهای علم و فناوری کشور با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1389، صفحه 47-62

سعید غفاری؛ فرشته سپهر؛ مینا سیفی ایناللو


11. تحلیل محتوای سفرنامه های ترجمه شده سیاحان انگلیسی درباره ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1388، صفحه 11-24

ناهید بنی اقبال؛ آزاده حیدری


12. تولیدات علمی نمایه‌سازی شدۀ ایران و کشورهای اسلامی منطقۀ خاورمیانه در WOS (2003- 2007)

دوره 2، شماره 6، پاییز 1388، صفحه 89-103

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن زاده