کلیدواژه‌ها = بازاریابی
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی مؤلفه‌های مناسب الگوی آمیختة بازاریابی کتابخانه‌های عمومی ایران

دوره 14، شماره 52، بهار 1400

الهه امیراینانلو؛ عاطفه زارعی؛ محسن حاجی زین العابدینی


2. ارزیابی استفاده از آمیخته بازاریابی در وب‌‌سایت‌های کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران (حوزه علوم انسانی)

دوره 9، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 87-101

مریم السادات میرحیدری؛ محبوبه غفوری؛ امیررضا اصنافی