کلیدواژه‌ها = اعضای هیأت علمی
تعداد مقالات: 10
1. سازماندهی اطلاعات شخصی اعضای هیئت علمی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 14، شماره 52، بهار 1400

سونا ایمانی طیبی؛ نیره سادات سلیمانزاده نجفی؛ فیروزه زارع فراشبندی


3. بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات چاپی شخصی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 15-27

هومن سلیمانی؛ غلامرضا حیدری؛ فرزانه قنادی نژاد