کلیدواژه‌ها = اعضای هیئت علمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی معیارهای ارزیابی نشریات الکترونیکی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 85-98

نسرین شهبازی؛ فرشته سپهر؛ اشرف السادات بزرگی