کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های دانشگاهی
تعداد مقالات: 27
4. میزان فرسودگی و انگیزش شغلی در میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی: نمونه موردی استان آذربایجان شرقی

دوره 11، شماره 41، تابستان 1397، صفحه 1-17

وحید آقاکیشی زاده؛ تراب نجاری؛ سمیه صفری حاجی خانلو


6. آینده نگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران در افق 1404

دوره 10، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 107-120

نجلا حریری؛ وحیده رضائی


13. بررسی وضعیت و خدمات میز مرجع مجازی در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 9، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 75-86

مهدی محمدی؛ نیره خرداد شهری؛ عیسی زارعی


14. رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت کتابداران در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر کرمانشاه

دوره 9، شماره 32، بهار 1395، صفحه 89-100

سارا مرادی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ محمود مرادی


15. مدیریت منابع الکترونیک در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران

دوره 8، شماره 31، زمستان 1394، صفحه 97-107

یعقوب نوروزی؛ احمد نورپور


16. میزان آشنایی و استفاده کتابداران دانشگاهی شهر تبریز از امکانات وب 0/2

دوره 8، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 1-14

صنم ابراهیم زاده؛ نادر نقشینه


25. امکان‌سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر همدان

دوره 4، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 51-64

زهره میرحسینی؛ زلیخا خالدیان