کلیدواژه‌ها = مجموعه‌سازی
تعداد مقالات: 4
1. انتخاب و ارزیابی منابع الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

دوره 7، شماره 24، بهار 1393، صفحه 69-84

نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد؛ حمیدرضا رادفر


4. بررسی مجموعه‌سازی کتابخانه‌های تخصصی مؤسسات تحقیقاتی در شهر تهران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 55-65

محمد رحیم رسولی آزاد؛ زهرا حسن خانی