کلیدواژه‌ها = کتابداران
تعداد مقالات: 21
1. مطالعه و بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با کارایی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان قم

دوره 11، شماره 40، بهار 1397، صفحه 58-70

علی درخشان مهر؛ محمدرضا اباذری؛ فرنوش عظیمی خبازان


5. رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت کتابداران در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر کرمانشاه

دوره 9، شماره 32، بهار 1395، صفحه 89-100

سارا مرادی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ محمود مرادی


12. سنجش هوش سازمانی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دوره 5، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 29-38

نجلا حریری؛ فاطمه طارمی


16. بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر زنجان

دوره 3، شماره 10، پاییز 1389، صفحه 59-70

حجت الله حسن لاریجانی؛ هدی سالارپور


18. بررسی میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر قم

دوره 2، شماره 7، زمستان 1388، صفحه 101-118

یعقوب نوروزی؛ عبدالباقر امانی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم


20. بررسی نقش منابع الکترونیکی در تنیدگی های شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 5، تابستان 1388، صفحه 95-102

مهردخت وزیرپورکشمیری؛ مریم رضوانفر