کلیدواژه‌ها = کتابداران
تعداد مقالات: 34
-23. آزمون مدل ارتقای امنیت اجتماعی توسط نهادکتابخانه‌های عمومی کشور

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399

شهناز مصیب زاده؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ نجلا حریری


-13. تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی

دوره 11، شماره 41، تابستان 1397، صفحه 58-74

سید مهرداد سیدین؛ صفر مرادی نیا؛ اکبر بهمنی


-11. مطالعه و بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با کارایی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان قم

دوره 11، شماره 40، بهار 1397، صفحه 58-70

علی درخشان مهر؛ محمدرضا اباذری؛ فرنوش عظیمی خبازان


-7. رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت کتابداران در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر کرمانشاه

دوره 9، شماره 32، بهار 1395، صفحه 89-100

سارا مرادی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ محمود مرادی


0. سنجش هوش سازمانی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دوره 5، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 29-38

نجلا حریری؛ فاطمه طارمی