کلیدواژه‌ها = کتابداران
تعداد مقالات: 34
2. آزمون مدل ارتقای امنیت اجتماعی توسط نهادکتابخانه‌های عمومی کشور

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399

شهناز مصیب زاده؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ نجلا حریری


12. تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی

دوره 11، شماره 41، تابستان 1397، صفحه 58-74

سید مهرداد سیدین؛ صفر مرادی نیا؛ اکبر بهمنی


14. مطالعه و بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با کارایی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان قم

دوره 11، شماره 40، بهار 1397، صفحه 58-70

علی درخشان مهر؛ محمدرضا اباذری؛ فرنوش عظیمی خبازان


18. رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت کتابداران در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر کرمانشاه

دوره 9، شماره 32، بهار 1395، صفحه 89-100

سارا مرادی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ محمود مرادی


25. سنجش هوش سازمانی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دوره 5، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 29-38

نجلا حریری؛ فاطمه طارمی