کلیدواژه‌ها = کتابداران
تعداد مقالات: 34
30. بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر زنجان

دوره 3، شماره 10، پاییز 1389، صفحه 59-70

حجت الله حسن لاریجانی؛ هدی سالارپور


31. بررسی میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر قم

دوره 2، شماره 7، زمستان 1388، صفحه 101-118

یعقوب نوروزی؛ عبدالباقر امانی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم


34. بررسی نقش منابع الکترونیکی در تنیدگی های شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 5، تابستان 1388، صفحه 95-102

مهردخت وزیرپورکشمیری؛ مریم رضوانفر