کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های عمومی
تعداد مقالات: 19
1. شناسایی مؤلفه‌های مناسب الگوی آمیختة بازاریابی کتابخانه‌های عمومی ایران

دوره 14، شماره 52، بهار 1400

الهه امیراینانلو؛ عاطفه زارعی؛ محسن حاجی زین العابدینی


3. مطالعه و کتابخوانی در عصر دیجیتال (مطالعه موردی: اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 22-34

لیلا اسدی وند؛ سعید غفاری؛ لیلا بنی فاطمه


5. آزمون مدل ارتقای امنیت اجتماعی توسط نهادکتابخانه‌های عمومی کشور

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399

شهناز مصیب زاده؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ نجلا حریری


11. مطالعه و بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با کارایی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان قم

دوره 11، شماره 40، بهار 1397، صفحه 58-70

علی درخشان مهر؛ محمدرضا اباذری؛ فرنوش عظیمی خبازان


12. ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر همدان بر اساس الگوی لایب کوال

دوره 9، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 7-18

اعظم انصاری؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ محمود مرادی


13. بهبود خدمات جنبی در کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان از دیدگاه کاربران بر اساس عوامل جمعیت شناختی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1394، صفحه 81-95

ابراهیم ملایی؛ احمد شعبانی؛ رقیه قضاویی آدریانی


16. ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی شهرستان رامسر و تنکابن با استفاده از ابزار لایب کوال

دوره 5، شماره 17، تابستان 1391، صفحه 1-21

سمانه احمد معظم؛ محمد حسن زاده؛ سودابه شاپوری