کلیدواژه‌ها = م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌- م‍دی‍ری‍ت
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت منابع الکترونیک در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران

دوره 8، شماره 31، زمستان 1394، صفحه 97-107

یعقوب نوروزی؛ احمد نورپور