کلیدواژه‌ها = نابینایان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت منابع و خدمات کتابخانه‌‌های شهر تهران : از دیدگاه کاربران نابینا و کم بینا

دوره 10، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 53-65

فریده رفیعی مقدم؛ اشرف السادات بزرگی؛ رضا غریبی