کلیدواژه‌ها = علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تعداد مقالات: 6
3. بررسی موانع نظریه‌پردازی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه-های ایران

دوره 12، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 79-93

حمیدرضا محمودی؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان


4. بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات چاپی شخصی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 15-27

هومن سلیمانی؛ غلامرضا حیدری؛ فرزانه قنادی نژاد


6. نظریه زمینه‌ای در قلمرو علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 10، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 31-42

شهره سید حسینی؛ احمد شعبانی؛ عاصمه عاصفی