تعداد مقالات: 425

2. تعیین منابع اثرگذار در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد موجود در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات طی سال‌های 1379-1388

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 1-122

اشرف السادات بزرگی؛ محبوبه غفوری؛ مریم السادات میرحیدری


4. دیدگاه مدیران کتابخانه‌های بیمارستان‌های آموزشی نسبت به جایگاه فناوری اطلاعات در این کتابخانه‌ها: یک مطالعه تطبیقی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 1-18

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مژده دهقانی؛ مریم سه دهی؛ لیلا نعمتی انارکی؛ الهه حسن زاده


6. ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی شهرستان رامسر و تنکابن با استفاده از ابزار لایب کوال

دوره 5، شماره 17، تابستان 1391، صفحه 1-21

سمانه احمد معظم؛ محمد حسن زاده؛ سودابه شاپوری


14. بررسی اثربخشی کتب غیردرسی نهضت سواد آموزی از دیدگاه زنان نوسواد شهر تهران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1389، صفحه 1-10

علی اکبر ارجمند نیا؛ زهره میرحسینی؛ کیوان کاکابرایی


15. سیاهه ای برای کیفیت سنجی خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی

دوره 3، شماره 8، بهار 1389، صفحه 1-22

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فهیمه باب الحوائجی


20. بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1387، صفحه 1-14

عادله آهنگر؛ مهردخت وزیرپورکشمیری


23. خدمات حضوری و رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان مطالعه موردی: مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 1-16

جواد بشیری؛ عباس گیلوری؛ طیبه شهمیرزادی؛ فردین کولائیان


24. میزان آشنایی و استفاده کتابداران دانشگاهی شهر تبریز از امکانات وب 0/2

دوره 8، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 1-14

صنم ابراهیم زاده؛ نادر نقشینه