بررسی تطبیقی وضعیت کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌های استان کردستان در مقایسه با استانداردهای ایفلا

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

3 استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تطبیقی وضعیت کتابخانه­های عمومی شهرستان­های استان کردستان در مقایسه با استانداردهای ایفلا انجام گرفته است.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه، مشاهده، و مصاحبه تلفنی با مسئولان کتابخانه­ها گردآوری شده است.
یافته­ها: یافته­های حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها، بیانگر نارسایی در ابعاد گوناگون کتابخانه­های عمومی شهرستان­های استان کردستان از جمله ساختمان و فضای فیزیکی، مجموعه کتابخانه­ها، و تعداد مراجعین است. کتابخانه­های عمومی شهرستان­های استان کردستان از نظر نیروی متخصص در سطح پایین تری نسبت به استانداردهای ایفلا قرار دارند. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که سطح کتابخانه­های عمومی شهرستان­های استان کردستان از استانداردهای ایفلا پایین‌تر می­باشد، و از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. در این راستا پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت این کتابخانه­ها ارائه شد.
نتیجه گیری: توسعه و اعتلای سطح دانش و استعدادهای روحی و ذهنی همه اقشار جامعه از جمله اهداف کتابخانه­های عمومی به عنوان نهادی اجتماعی و فرهنگی به شمار می­رود. جهت نیل به این اهداف گسترش کتابحانه‌ها و ارائه خدمات رایگان به مردم اهمیت قابل توجهی می­یابد. در این راستا نه تنها رشد کمی کتابخانه­ها بلکه در نظر گرفتن معیارهایی جهت بهبود وضعیت کیفی کتابخانه­ها­ بایستی مورد توجه قرار گیرد. یافته­های این پژوهش می­تواند راه­گشای مسئولان و مدیران کتابخانه­های عمومی در جهت شناسایی نیازهای اطلاعاتی کاربران کتابخانه­های عمومی باشد و همچنین می‌‌تواند در برنامه­ریزی­های آتی کتابخانه­های عمومی، از طریق شناسایی کمبودها و نقاط ضعف کتابخانه­ها و مجموعه آن­ها، در فراهم­آوری منابع اطلاعاتی مدیران کتابخانه­ها را راهنمایی نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Public Libraries of Kurdestan Province with IFLA Standards

نویسندگان [English]

  • Safura Mirkay 1
  • Ali Akbar Famil Rohani Famil Rohani 2
  • Mozafar Cheshme Sohrabi 3
1 Student of master Degree of MLIS, IAU-Hamedan Branch
2 Faculty member of IAU- Hamedan Branch
3 Faculty member of Isfahan University
چکیده [English]

Purpose: It is a comparative investigation of Kurdistan public libraries with IFLA standards. The findings of this paper can assist library officials and managers to identify information and knowledge demands of public library users. It can also provide resources through identification of public libraries' weak points and shortages that can help libraries' management for future planning.
Methodology: A descriptive approach was considered and all the data were collected through questionnaires, observation and telephone interview with library officials.
Findings: Results derived from data analysis in this paper indicated failure in different aspects of public libraries of Kurdistan cities such as physical space and building, library complexes and the number of visitors. Public libraries of Kurdistan cities are below the level of IFLA standards in terms of specialized man power. As mentioned earlier, general results of this research showed that public libraries in Kurdistan are below the level of IFLA standards. For that reason we have provided some proposals for improvements of these libraries.
Conclusion: Development and promotion of knowledge and mental aptitude of society is the core objective of public libraries as social and cultural institutions. To gain this objectives development of libraries and free of charge services are of high importance. For this cause not only quantitative development is required but qualitative improvement criteria must be considered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Status - Public Library - Kurdistan province - IFLA standards

آشوغ، امران (1376). بررسی کتابخانه­های عمومی گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران.

امانی، غفور (1374). بررسی وضعیت کتابخانه­های عمومی استان اردبیل. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی، تهران.

بابازاده، زینب (1378). بررسی وضعیت کتابخانه­های عمومی استان سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی، تهران.

باجلان، علی(1380). بررسی وضعیت کتابخانه­های عمومی استان لرستان وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی، تهران.

تعاونی (خالقی)، شیرین. (1359). استانداردهای ایفلا برای کتابخانه‌های عمومی. تهران: مرکز خدمات کتابداری.

رحیمی، کریم (1386). بررسی وضعیت کتابخانه­های عمومی استان آذربایجان غربی و مقایسه تطبیقی آن با استانداردهای ایفلا، پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات. دانشکده علوم انسانی.

سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین (1379). دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: فرهنگ معاصر.

صبا، ایرج (1381). شیوه بهره‌گیری از کتابخانه و منابع آن. تهران: دانشگاه پیام نور.

قهنویه، حسن (1384). بررسی وضعیت کتابخانه­های عمومی شهر اصفهان و مقایسه تطبیقی آن با استانداردهای ایفلا. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی، تهران.

کومار، کرشین (1373). سازمان کتابخانه. ترجمه مریم امین سعادت. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. گروه انتشارات.

Cha, Mikyeong  (1988). Complain with public library standard in the state of Ohio. India: University.

Corfield, William  (1976).  A key to public library budgeting. Canadian library journal, 36(5), 349-351.

Ellis, Lee.  (1986).  the need for new quantitative public library standards in Australia. Australia library journa,  35(2), 77-83.

Available: Http://www.ifla.org          

Wehmeyer, S.: Carstens, J.  (1992).  Standards for public library buildings.  Cape librarian. 36(10),  8-19.