امکان‌سنجی پیاده‌سازی نظام فایو اس در مخزن‌ها و بخش مرجع کتابخانه ملی ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف امکان‌سنجی پیاده‌سازی نظام فایو اس در مخزن‌ها و بخش مرجع کتابخانه ملی ایران به انجام رسیده است.
روش تحقیق: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مخزن‌ها و بخش مرجع کتابخانه ملی ایران است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی می‏باشد. برای سنجش داده‌ها از روش خی دو و آزمون میانه استفاده شده است.
یافته‏ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که در 9/14 درصد موارد، اصلا نظام فایو اس در مخزن‌ها و بخش مرجع کتابخانه ملی رعایت نمی‌شود، در 04/12 درصد به میزان ضعیف، 8/13 درصد به صورت قابل قبول، 8/20 درصد خوب و در 3/38 درصد موارد به میزان کامل در مخزن‌ها و بخش مرجع کتابخانه ملی ایران نظام فایو اس رعایت می‌شود.
نتیجه‏گیری: نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد وضعیت مخزن‏ها و بخش مرجع کتابخانه ملی ایران در وضعیت مطلوبی می‏باشد و امکان پیاده‏سازی نظام فایو اس در این بخش‏ها وجود دارد. همچنین مدیران بخش باید نسبت به آموزش کارکنان در درک مفاهیم فایو اس علی‏الخصوص s5 اهتمام بیشتری نمایند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The feasibility study of implementation of “5s” system in the repository and reference division of the National Library of Iran

نویسندگان [English]

  • shokouh tafreshi 1
  • Zainabe Safavi 2
1 عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2 Master degree of MLIS of IAU-Tehran North Branch.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to evaluate the feasibility of applying “5s “system in  resources  and reference unit of information division of National library of Iran.
Methodology: In this research data are Collected through measuring. The society of this research is resources and reference unit of information division of National library of Iran. Data collected through 5 checklist that were designed and customize with 5s system standard checklist. Collected data from each s analyzed by k2 test and median test.
 Findings: Evaluation shows that 14.9 % of total cases doesn't observe the 5s system. 12.04 % is in poor level, 13.8% is in significant level, 20.8 % is in well level and 38.3 % is in complete level of observing 5s system.
Conclusion: resources and reference unit of information division of National library of Iran are in a relatively good situations regarding to applying 5s system. There is possibility of applying 5s system in level below (the error) 0/05 as error in information division of National library of Iran and the hypothesis of this research confirms. Also managers should pay more attention to S5 and learning conceptions of that among employees of resources and reference unit of information division of National library of Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reference unit
  • National library
  • Iran
  • resources
  • 5s system
  • feasibility

اخوان، پیمان (1388). نظام آراستگی فایو اس در رایانه شخصی. تدبیر، 214، 84-85.

بیضایی‏نژاد، محمد (1387).آشنایی با نظام آراستگی. بازیابی 7 خرداد 1389، از

http://portal.farsedu.ir/portal/show.aspx?Ian=fa&page=8830

پورصمیمی، پریسا (1380). استانداردسازی محیط‌های کاری بهداشتی درمانی با استفاده از اصول S5. در مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه و ترویج استاندارد، (ص 205-209). تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

جلیل‏خانی، بهرام (1385). مدیریت تحول: همه چیز درباره مدیریت، تحول و بهره‏وری. بازیابی 7 خرداد 1389، از

http://jalilkhani.blogfa.com/post-55.aspx

سورانی‏نیک، غلامرضا (1387). تاثیر آموزش نظام آراستگی محیط به سرپرستان بخش‌های بستری بر الگوی مصرف تجهیزات پزشکی مصرفی منتخب در بیمارستان آیت‏الله کاشانی تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

فیلوپوسیک، داورکا (1386).فایو اس برای خانواده‌ها (رضا گیفانی، مترجم). کنترل کیفیت، 18، 17.

مسرور، صدیقه (1387). بررسی رابطه نظام آراستگی محیط کار (فایو اس) با بهره‌وری در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران.

نیلی‏پور طباطبایی، اکبر؛ پویایی، ایمان؛ خدایی، محمود؛ دشتی، مهدی؛ کابلی، میلاد (؟1386). بسترسازی اجرای TPM از طریق پیاده‌سازی نظام آراستگی فایو اس (مطالعه موردی: صنایع زرین‏خودرو اصفهان). بازیابی 20 بهمن 1389، از

http://www.magiran.com

ولی‏عیدی، حسین (1386). S5 نظام آراستگی نیست. شکرشکن، 118، 30-39.

Fullbrightm Nancy (2007). Lean  techniques boost  efficiency at  rural  hospital. Retrieved 15Jun, 2010, from http://innovate.gatech.edu/

Moreira, B.L … [etc]. (2009). Automatic evaluation of digital libraries with 5s Qual. Retrieved 25 Febuary, 2010, from linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1751157708000734