مطالعه وضعیت کتابسنجی در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی(1969- 2007)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد مرکز منطقه ای علوم و فناوری

چکیده

هدف: در این پژوهش ابتدا به بررسی و مطالعه تاریخچه و تعاریف مختلف اصطلاح  کتابسنجی پرداخته شده است. سپس وضعیت جاری این اصطلاح در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش: در این پژوهش با استفاده از داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی وضعیت گذشته و حال اصطلاح کتابسنجی مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد که  گالانزل با تولید 41 مدرک معادل 58/2 درصد پرکارترین نویسنده در تولید مدارک مرتبط با کتابسنجی می باشد. ایالات متحده آمریکا با تولید 453 مدرک معادل 8/26 درصد در جایگاه اول در بین  کشورهای تولید کننده مدرکهای مرتبط با کتابسنجی قرار دارد.  همچنین از نظر سازمانی دانشگاه لیدن با تولید 78 مدرک معادل 8/4 درصد در جایگاه اول قرار دارد. از نظر زبانی، مدارک مرتبط با کتابسنجی به 11 زبان نگارش یا فته اند. تعداد 1503 مدرک معادل 8/87 درصد به زبان انگلیسی تولید شده اند.  مجله ساینتومتریکس با چاپ 111 مدرک معادل 5/6 درصد بیشترین مدارک کتابسنجی را به چاپ رسانده است. بیشترین مطالعات در ارتباط با پژوهش های کتابسنجی در حوزه  علوم کتابداری و اطلاع رسانی با 213 مدرک معادل 5/12 درصد می باشد. اوج تولیدات علمی در این حوزه در سال 2007 با تولید 181 مدرک معادل 6/10 درصد از کل تولیدات مرتبط با کتابسنجی می باشد.
  نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که اصطلاح کتابسنجی  نسبت به سایر اصطلاحات سنجشی  در حوزه کتابداری توسعه بسیار خوبی داشته است.      
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the state of bibliometrics in the ISI database during 1965-2007

نویسندگان [English]

  • rahim alijani 1
  • nooralh karami 2
1 Faculty member of PNU
2 Master of Regional Science and Technology
چکیده [English]

Purpose: In this study the history and definitions of bibliometrics have been described. Then, the current state of this field has been reviewed in ISI database.
Methodology: To do this, data available in ISI database were consulted.
Findings: Findings show that Glanzel has produced 41 documents and thus is the most productive author in this database. According to findings, USA with production of 453 documents stands in the highest rank in all nations. Findings also show that Leiden University has produced 78 articles and therefore stands as the first university in this regard. The documents regarding bibliometrics in ISI database have been written in 11 languages. In this regard, 1503 documents have been written in English language. Scientometrics Journal has published 111 documents relating to bibliometrics. 213 documents have been written by researchers in the field of Library and Information Science. The most productive year for bibliometrics studies is the year 2007.
Conclusions: Term “bibliometrics” has significantly developed compared to other metrics terms
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISI database
  • Bibliometrics
  • Web of Science
  • Scientific productivity