تأثیرکاربرد دستکش مطالعه، ابزاری برای تورق نسخه‌های خطی، کتاب‌ها، نشریه‌ها و دیگر موادکاغذی، جهت حفاظت مواد از رطوبت و فرسودگی و افزایش سرعت کار

نویسنده

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، کتابداری و اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی،

چکیده

این پژوهش با استفاده از روش تجربی(تک گروهی) سعی دارد کاربرد «دستکش مطالعه و تورق» را به عنوان ابزاری برای تورق نسخه‌های خطی، کتاب‌ها، نشریه‌ها و دیگر موادکاغذی، جهت حفاظت مواد از رطوبت و فرسودگی و افزایش سرعت کار مورد پژوهش قرار دهد. این تحقیق مواد موجود در مجموعه کتابخانه‌ها را از نظر حفاظت و نگهداری، به ویژه در حین مطالعه و تورق که بایستی به خوبی محافظت شوند مورد بررسی قرار می دهد. همچنین به گونه شناسی عوامل بیولوژیکی مخرب و عواملی که باعث ایجاد رطوبت، فرسودگی و آسیب های کلی منابع می شوند می پردازد. در این پژوهش به مهم ترین مخاطراتی که سلامتی کتابداران را تهدید می کند مانند: بیماری های تنفسی، گوارشی و حساسیت های پوستی و غیره اشاره شده است. به علاوه در مورد استفاده از دستکش جهت حفاظت دست، اختراع دستکش مطالعه و تورق، به قابلیت‌ها و مزایای دستکش اختراع شده و مراحل ثبت اختراع نیز پرداخته شده است.
یافته‌ها ونتایج پژوهش به دست آمده نشان داد 98درصد کتابداران تایید کردند، اکثر مواد کاغذی که با آن سر و کار دارند با گرد و غبار و مواد بیولوژیکی همراه است. بیش از 95درصد از کتابدارن در محیط کار خود نسبت به بهداشت و سلامتی خود نگران هستند. اکثر کارکنان کتابخانه ها؛بیش از 93درصد؛ به فقدان ابزاری مناسب برای تورق که دیگر نیازی به تر کردن انگشت نباشد اشاره کرده اند. بیش از 79درصد کتابداران استفاده از «دستکش مطالعه وتورق» را برای ورق زدن و حفاظت نسخ خطی، نشریات و کتاب ها ابزاری موثر دانسته اند. 94 درصد از کتابداران حجم نمونه نیز اظهار داشته اند که در صورت استفاده از دستکش مطالعه در مقایسه ورق زدن با دست، تا حد خیلی زیاد منجر به افزایش سرعت کار خواهد شد. نتیجه پژوهش نشان داد که کار برد «دستکش مطالعه وتورق» برای کلیه کتابخانه ها و مراکز علمی و فرهنگی و کسانی که با مواد کاغذی سرو کار دارند می تواندمفید واقع گردد.
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation into the impact of the application of study glove as useful tool for dealing with printed materials

نویسنده [English]

  • reza ahmadi zamani
Master degree of Library & Information science, Librarian of Islamic coueil Assembly,
چکیده [English]

This research attempts to do an investigation into the effect of application of study glove as useful tool for dealing with printed materials. This research deals with the available materials of libraries’ collection from protection and preservation perspective, especially during the study and browsing which in turn should be considered properly. Also, it considers the typology of biological factors and other factors which have caused the humidity, tearing and complete damages of sources. This research has referred the most important hazards which threat the librarians' health such as breathing, digestive diseases and skin allergy and etc. Research results have shown that 98% of librarians have confirmed that the most printed materials which they have worked with them are with dust and biological materials. More than 95% of staffs in their work environment are worried about their health and hygiene. The most libraries' staffs (i.e. 93% of them) have confirmed nonexistence of suitable tools which are not required to wet their finger. More than 79% of librarians have mentioned that study glove is an effective tool for browsing, and protection of manuscript, publications and books. 94% of librarians have declared that if they use the study glove, in comparison with browsing by hand, the speed of work will increase. The result of research has also shown that application of "study and browsing glove" can be generalized to all libraries and scientific and cultural centers and persons who work with printed materials.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • manuscripts
  • Serials
  • Printed books
  • protection
  • Repairing
  • Reading materials
  • Study and browsing glove