بررسی چگونگی استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران از پایگاه اطلاع رسانی تخصصی موجود در وب سایت دانشگاه تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران از پایگاه اطلاع رسانی تخصصی موجود در وب سایت دانشگاه تهران می باشد.
روش تحقیق از نوع پیمایشی می باشد.برای گردآوری اطلاعات پرسش نامه ای بین 335 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران توزیع گردید. در مجموع 255 پرسش نامه تکمیل و برگشت داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده نمودار Excel براساس متغیرهایموجود در تحقیق در قالب جداول و نمودارهای توزیع فراوانی و محاسبه شاخصهای مرکزی مانند میانگین کل استفاده گردید و بر حسب مورداز نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
یافته های نتایج پژوهش نشان می دهد که بیشترین استفاده از پایگاه های اطلاعات علمی به ترتیب ازپایگاه اطلاعات علمی Elsevier (80)درصد و Springer (53) درصد می باشد. این پایگاه ها بطور میانگین به میزان(54) درصد « خیلی زیاد و زیاد »، پاسخگوی نیاز تحقیقاتی و آموزشی دانشجویان
می باشد. کاربران از سرعت اینترنت برای انجام امور تحقیقاتی ناراضی هستند. دانشجویان مورد پژوهش عدم آشنایی کافی به استراتژی جستجو و یا کاوش در بازیابی اطلاعات را به میزان (28) درصد ارزیابی نمودند. مهم ترین موانع در استفاده از پایگاه مورد پژوهش را به ترتیب:کند بودن سرعت اینترنت برای کاوش اطلاعات،  نداشتن اطلاعات کامل از محتویات آن، پاسخگو نبودن به نیاز های اطلاعاتی مورد نیاز، عدم اطلاع­رسانی قبلی از موجودیت پایگاه اطلاعات علمی و شلوغ بودن سایت دانشکده عنوان نمودند. مهم ترین اهداف دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استفاده از پایگاه اطلاع رسانی تخصصی دانشگاه تهران، نوشتن پایان نامه و تدوین مقالات علمی می-باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of using scientific databases available on the University of Tehran website by the post graduate students of the campus of technical colleges

نویسندگان [English]

  • fahimeh babalhavaeji 1
  • reza poordadash sangadeh 2
1 Assistant professor of Islamic Azad University, , - science &Research Branch, F.babalhavaeji@gmail.com
2 Master degree of Islamic Azad University- science &Research Branch,
چکیده [English]

This research has been done in order to study how engineering and technical post-graduate students living in the campus of University of Tehran use scientific databases available on the website of the University. Using descriptive method, 355 questionnaires were distributed among students and totally, 255 ones were returned. To analyze collected data softwares Excel and SPSS were utilized. Based on research findings, the main aim of students to use mentioned databases is writing thesis and scientific articles; the most used databases are Elsevier (80 percent) and Springer (53 percent), respectively; they are not satisfied with the speed of the Internet; the most important problem of students for using Internet is that they are not familiar enough with strategies of searching and they expressed themselves that they haven't enough ability to use it (≈ 28 percent), and so forth. It was also found that students have problems for using scientific information databases including low speed of Internet for searching, lack of enough information, lack of ability to answer all requests, and so on.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific databases
  • Technical and Engineering Campus
  • University of Tehran
  • Post-graduate students
  • websites