مقایسه نیاز اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با مجموعه سازی نشریات کتابخانه مرکزی این دانشگاه بر اساس تحلیل استنادی انتشارات آنها درISI و SCOPUS

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز منطقه ای علوم و فناوری

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی همدان

3 هیات علمی دانشگاه ازاد تهران شمال

چکیده

پژوهش حاضر در نظر دارد مجموعه سازی نشریات کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه را با میزان استفاده اعضای هیأت علمی این دانشگاه از نشریات موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه با توجه به چاپ مقالات آنان در مجلات نمایه شده در مؤسسه اطلاعات علمی و اسکوپوس بررسی نماید. برای این منظور از تحلیل استنادی مآخذ مقالات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش1728مقاله با46448 ماخذ مربوط به انتشارات اعضای هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه طی سالهای 1990 - 2007 میلادی در مجلات نمایه شده در دو پایگاه استنادی مؤسسه اطلاعات علمی و اسکوپوس، و همچنین مجموعه مجله های گردآوری شده در کتابخانه مرکزی دانشگاه می باشد. روش پژوهش کتابسنجی از نوع تحلیل استنادی عمودی است و ابزار گردآوری اطلاعات آن پایگاههای اطلاعاتی ISI , Scopus است. آزمون ناپارامتریک دو جمله ای حاکی از آن است که اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه 43 درصد از نیازهای اطلاعاتی خود را با استفاده از نشریات موجود در مجموعه کتابخانه مرکزی این دانشگاه تأمین نموده اند. در نتیجه کمتر از 50 درصد از مجموعه سازی مجلات در کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی در زمان بررسی همسو با نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of Razi University faculty members’ information needs with the acquisition of journals in its central library based on citation analysis of their publications in ISI and SCOPUS (1990-2007)

نویسندگان [English]

 • mohammad reza ghanee 1
 • iran abedi 2
 • shokuh tafreshi 3
1 Assis. Prof. Regional center of Technology& science, ghane@srlst.com
2 Master degree of Islamic Azad University Hamedan branch, Iran
3 Assistant professor of Islamic Azad University, North Tehran Branch, shokouht@yahoo.com
چکیده [English]

This research surveys the acquisition of journals in central library of Razi University of Kermanshah considering how much these journals have been utilized by faculty members of the university in order to publish papers indexed in ISI and Scopus by making use of citation analysis for the references of the papers. The research population includes 1728 papers and 46448 references published by the faculties of the University in ISI and Scopus and the journal collection in its central library. The bibliometric method is applied to do the study. Needed data were extracted from ISI and SCOPUS during 1990 to 2007. The non-parametric binominal test indicates that 43% of information needs of the faculty members of the university have been provided by the journals available within acquisitions of the university central library; hence 50% of journal acquisitions in the central library have found to be matched with the information needs of faculty members.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information needs
 • acquisition
 • Faculty Members
 • Razi University
 • ISI
 • Scopus
 • Central library
 • Citation Analysis