امکان‌سنجی برنامه‌های بازاریابی اطلاعات در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه مدل پیشنهادی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال

2 کارشناسی ارشد علم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال.

چکیده

پژوهش حاضر به امکان­سنجی برنامه­های بازاریابی اطلاعات در کتابخانه ملی و ارائه مدل پیشنهادی
می­پردازد. جامعه مورد پژوهش، مدیران سازمان و تشکیلات اداری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران هستند. در پژوهش حاضر از روش­های پیمایشی،توصیفی و مطالعه موردی استفاده شده است و بر اساس یافته­های پژوهش یک مدل بازاریابی اطلاعات طراحی و ارائه شده است. در بخش پیمایشی پرسشنامه‌ای طراحی و میان ۲۳ مدیر کتابخانه ملی توزیع شد و در نهایت ۲١ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ در تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آزمون ناپارامتریک خی­دو استفاده گردید. یافته­ها نشان می­دهد که میزان آشنایی مدیران با مفهوم بازاریابی اطلاعات در کتابخانه ملی در حد زیادی (1/57%) است. در زمینه دیدگاه مدیران در خصوص ضرورت بازاریابی اطلاعات در کتابخانه ملی یافته­ها نشان می­دهد اکثر پاسخ­دهندگان (7/85%)، با ضرورت بازاریابی اطلاعات در کتابخانه ملی موافق هستند. در بخش دیگر مطابق چک لیست (سیاهه وارسی) مولفه­های عناصر هفت­گانه آمیخته بازاریابی اطلاعات در کتابخانه ملی گردآوری و با توجه به سوالات، اطلاعات لازم استخراج شد. یافته­ها نشان می­دهد از ۱۲۷ مورد مرتبط با عناصر آمیخته بازاریابی ۱۰۸ مورد یعنی 85% موارد در کتابخانه ملی وجود دارد. و این کتابخانه گام­های اولیه را جهت اجرای بازاریابی اطلاعات برداشته و تشکیلات اداری مرتبط با این بخش ایجاد شده است. اما علی­رغم این نکات, یافته­ها همچنین حاکی از آن است که میان عناصر یاد شده هیچ ترکیب منسجمی به عنوان آمیخته بازاریابی وجود ندارد. نتایج حاصل شده فرضیه پژوهش مبتنی بر: « در کتابخانه ملی امکان بازاریابی اطلاعات وجود دارد» را تایید می کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The implementation of information marketing programs in Iranian National Library and offering a proposed model: a feasibility study

نویسندگان [English]

  • ashraf asadat bozorgi 1
  • somaye nasiri 2
1 Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Department of library and information science, Islamic Azad University, North Tehran Branch; Retired of National Library of Iran
چکیده [English]

The present research deals with the feasibility study of information marketing programs in National Library and proposing a model. The society under research includes directors, organization and administrative system of National Library of the Islamic Republic of Iran. Descriptive, survey and case study methods have been used in the present project, and for this purpose, the findings have been designed and provided in an information marketing model. A questionnaire has been designed and distributed among 23 mangers of National Library, and ultimately 21 questionnaires have been analyzed. Descriptive statistics and non-parametric chi-square test have been used to analyze data. The findings indicate that the rate of directors’ familiarity with the concept of information marketing in National Library is high (%57.1). For the directors’ viewpoint on necessity of information marketing in National Library, the findings show that most (%85/7) responsive agree on the necessity of information marketing in National Library. In other section, the components of seven elements of mixture marketing in National Library have been collected according to checklist, and necessary information has been extracted with a view to the questions. The findings indicate that out of 127 cases connected with elements of mixed marketing, 108 cases, i.e. %85, are available in National Library, and such library took initial steps towards the execution of information marketing, and administrative system in connection with that section has been established. However, despite of the above facts, the findings also indicate that there is no coherent order as marketing mixture form among mentioned elements. The obtained results confirm the research hypothesis: “It is possible to implement information marketing in National Library”. Finally, in addition to providing practical suggestions, a proposed model has been designed and provided to establish and develop information marketing in National Library.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Information marketing
  • Marketing mixture
  • Iranian National Library