تعیین هزینه سودمندی اشتراک پایگاه های اطلاعاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اهمیت ایجاد پایگاه تمام متن مقالات و تعیین هزینه سودمندی از دیدگاه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
می باشد که در این پژوهش کل جامعه مورد بررسی قرار گرفته است.در این پژوهش به شیوه پیمایشی توصیفی به گرد آوری داده های مورد نیاز پرداخته شده است نتایج طرح حاضر با توجه به نمونه های داخل کشور و مراکز اطلاع رسانی و بر اساس عوامل مهم در ایجاد و راه اندازی یک مرکز اطلاع رسانی مانند فضا، تجهیزات و امکانات، مجموع منابع اطلاعاتی، مدیریت و کارکنان، استفاده کنندگان، بخش ها و قسمت ها، خدمات، هزینه، سازماندهی منابع، بودجه، شبکه و نرم افزارهاو ... در این مراکز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به شکل جداول و نمودارها ارائه شده است. اهم نتایج به دست آمده عبارتند از: ایجاد مراکز اینترنت و پایگاههای تمام متن برای دانشگاه هیچگونه منفعت مادی نداشته بلکه دانشگاه از این لحاظ متحمل ضرر نیز می باشد. ولی کاربران آن که شامل اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان واحد هستند به منافعی به مراتب ارزشمند تر از منافع مادی، دست می یابند که در این میان برای دانشگاه  نیز منافع معنوی بسیاری را به دنبال خواهد داشت. به نظر می رسد از بین گروه های ذینفع، اساتید و اعضای هیات علمی واحد بیشترین سود و منفعت معنوی را با توجه به موارد زیر دارا می باشند: 1- دسترسی سهل و راحت به اطلاعات.2- رایگان بودن اطلاعات موجود در پایگاهها.3- پرداخت هزینه کمتر جهت دسترسی به منابع و ... .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Det ermining cost-benefit of databases subscription in Islamic Azad University, Rudehen Branch

نویسنده [English]

  • babak Oliadonighi
Lecturer of Islamic Azad University, Roudehen Branch
چکیده [English]

The aim of the present research is the investigation of importance of establishing full-text articles databases and determination of its cost-benefit from the view point of faculty members, students and staff of Islamic Azad University (IAU), Rudehen Branch. The statistical population of this research is the faculty members, students and the staff of IAU Rudehen Branch. In this research the needed data was collected through survey/descriptive method. The results are based on important factors in establishing an information centres such as space, facilities, information sources, management and staff, users, services, costs, organization of materials, budget, network and softwares. According to the research results it was found that the establishment of Internet centres and full-text databases not only haven’t any benefit for the University, but also have to bear a loss. But, users including faculty members, students and staff take all the intellectual benefits which in turn can lead to intellectual value for the University. It seems that most of intellectual benefits received by professors and faculty members according to the factors are: 1) easy access to information, 2) subscribed databases have free information, and 3) Less payment for accessing to needed information.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • costs
  • Cost-Benefit
  • Database subscription
  • databases
  • Information