بررسی رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه علمی و کاربردی

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 1387 اجرا شده است. روش پژوهش، پیمایشی و اطلاعات از طریق پرسشنامه فراهم شده است، جامعه مورد مطالعه 213 نفر متشکل از148 زن، 65 مرد است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل تجزیه وتحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان رضایت کتابداران از امکانات آموزشی، پژوهشی و ارتقاء شغلی کمتر از حد متوسط ( براساس طیف لیکرت) در حالی که بقیه مولفه ها ( امکانات رفاهی و مادی، روابط انسانی، امنیت شغلی، پایگاه اجتماعی، سیاست ها و خط مشی مدیریت، ماهیت کاری) بیشتر از حد متوسط بوده است. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رضایت شغلی بیش از 50 درصد کتابداران کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهر داری تهران،مورد تأیید قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey about job satisfaction of the librarians of public libraries of Artistic Cultural Organization of Tehran Municipality

نویسنده [English]

  • alireza mahmodi
MLIS Expert and Lecturer of Applied Scientific Technology University
چکیده [English]

This study has been conducted to determine the job satisfaction of the librarians of public libraries of Artistic Cultural Organization of Tehran Municipality in 2008-2009 (1387). The research method is survey and the desire information is gathered by questionnaire. The research society includes 213 librarians consisting 148 women and 65 men. The information is analyzed by Excel. The results show that the level of satisfaction from educational, research and job promotion perspective is less than average, while the other indicators like welfare facilities, human relation, job security, social position, policies of management and job nature how been higher than average. Therefore, the research hypothesis is confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • public libraries
  • Artistic Cultural Organization of Tehran Municipality