بررسی وضعیت زیرساخت های فناوری اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناسی ارشد علم کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

این پژوهش به روش پیمایشی توصیفی و با هدف شناخت وضعیت زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 15 کتابخانه مرکزی واحدهای منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی است. گردآوری اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه برای مدیران و کتابداران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی مورد بررسی، انجام گرفت.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که در کل کتابخانه های مورد پژوهش، 5/62 درصد کتابداران و 3/73 درصد مدیران دارای تحصیلات کتابداری هستند. بیشترین امکانات سخت افزاری در کتابخانه های مورد بررسی شامل کامپیوتر و چاپگر، و بیشترین امکانات نرم افزاری، نرم افزار جامع کتابخانه و سی.دی. های آموزشی است. در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه 5، روش غالب ارائه خدمات اطلاع رسانی، روش جستجوی اطلاعات به صورت رایانه ای است.
بیشترین درصد مدیران، در مورد استفاده از فناوری اطلاعات دیدگاه مثبت و پذیرا دارند و از دیدگاه آن ها،
عمده ترین موانع استفاده از فناوری اطلاعات عدم آموزش کافی و نبود کارکنان آموزش دیده برای به کارگیری فناوری اطلاعات است.
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the status of information technology infrastructure in central libraries of Islamic Azad University, Fifth Region

نویسندگان [English]

  • nadjla hariri 1
  • yari hossein yari firoz abadi 2
1 Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, science & research branch
2 MLIS in Library and Information Science
چکیده [English]

The present research which has been done by survey method was planned to study the status of information technology infrastructure in the central libraries of Islamic Azad University, fifth Region. The research population includes fifteen central libraries. To collect needed information two questionnaires were distributed for managers and librarians working in mentioned libraries. Also, findings analysis was conducted by Excel software. Research findings in all central libraries indicate that 62.5% of librarians have graduated in Librarianship and 37.5% of them have graduated in other disciplines. Additionally, 73.3% of managers have Librarianship education. Study of hardware facilities shows that the most used hardwares, which are being used in these libraries, are computers, Printers, USPs, Telephones and Scanners. Library software and teaching CD-ROMS are the most common softwares being used at the academic libraries in Islamic Azad University, Fifth Region. The most application of electronic facilities belongs to e-books in the form of CD and online databases. Library managers express that the lack of sufficient learning and lack of trained staff are the major barriers in information technology learning. Almost 40% of libraries managers have passed educational courses to learn how to use information technology effectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information infrastructure
  • Information Technology
  • Information technology infrastructure
  • Academic central libraries
  • Islamic Azad University, Fifth Region