کاربرد فن آوری اطلاعات در توانمندسازی شغلی کارکنان کتابخانه منطقه5 دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد بروجرد

2 کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی همدان

چکیده

هدف پژوهش حاضر آگاهی از دیدگاه کارمندان کتابخانه های منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی در مورد نقش فن آوری های اطلاعاتی در عملکرد شغلی آنان و نشان دادن اهمیت و جایگاه تاثیر گذار فن آوری بر پیشرفت کاری و توانمندسازی آنها می باشد. لذا با مخاطب قرار دادن کلیه نیروهای شاغل اعم از مدیران، کارشناسان و کارمندان در مجموع نظرات 65 نفر پاسخگو در پژوهش مورد استفاده قرار گرفت . روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد .
در این پژوهش ابتدا میزان بکارگیری امکانات و فن آوری های اطلاعاتی کاربردی کتابخانه ها مورد بررسی قرار گرفت و پس از اطمینان یافتن از کاربرد آن، اثرات آن را بر توانمند سازی شغلی کارکنان بررسی نموده ایم.
شاخص های مختلف توانمندسازی سازمانی مانند بهبود عملکرد، استقلال و آزادی کاری، افزایش مسئولیت، رضایتمندی شغلی، افزایش توان تصمیم گیری، افزایش تنوع شغلی، مسئولیت پذیری و خود کنترلی و در نهایت توسعه و پیشرفت حرفه ای. مولفه هایی بودند که درشکل فرضیه پژوهش و پرسش های اساسی آن مطرح شدند. فرضیه پژوهش استفاده از فن آوری های اطلاعاتی را موجب بهبود عملکرد کارکنان کتابخانه های منطقه 5 دانشگاه آزاد می دانست .
یافته ها نشان داد که کتابخانه های منطقه 5 از حداقل 5-1 نفر نیرو بهره مند است. و (6/64درصد) آنان در رشته کتابداری تحصیل کرده اند. در (2/69 درصد) موارد، در هر کتابخانه یک رایانه برای هر کارمند موجود است. از نرم افزارهای صفحه گسترده و اینترانت نزدیک 25% جامعه پژوهش بهره می گیرند. ولی از نرم افزارهای کاربردی و شبکه های کامپیوتری بیش از (50 درصد) استفاده می شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of information technology in job empowerment of employees working in library of Islamic Azad University, Fifth Region

نویسندگان [English]

  • mohsen hamidi 1
  • Rozita sartipi yarahmadi 2
1 Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, Borojerd Branch;
2 MLIS in library and information science Iran, Tehran University, Hamedan Branch;
چکیده [English]

The purpose of this research is to find out the views of the Islamic Azad University library employees from the Region 5 about the importance of information technology and how influential information technology is regarding their job performances and improvement? Hence, 65 library employees from different ranks were asked and their responses have been used in this project. The method used is survey-descriptive and a questionnaire was used to gather needed data. In this research, initially the level of information technology used by the librarians was investigated, and then its impact on the library employees' job performance and their improvements were studied. In this study, variety of factors such as job performance improvement, independence, freedom, responsibility, satisfaction, decisiveness, innovation, self control, and etc. have been used to eventually come up with hypothesis and make up the basic questions discussed in this project. According to the hypothesis using information technology can cause obvious improvement at the job performance level of the library employees of the Islamic Azad University Region 5. Findings show that Region 5 libraries have at least between 1-5 employees, 64.6% of them studied Librarianship at college and the number of computer per capita is 69.2%. 25% of these employees have indicated the usage of software such as intranet, Excel and Word and etc. whereas the number of those using practical software and different computer sites goes up to 50% of our research population. Current library activities such as cataloging, issuing membership cards and graphical usage still show more increase of about 70% of the employees. Moreover, the libraries provide excellent facilities such as information banks, either continues or discontinues, fax, telefax, printers and so on. Data analysis verified number of influential factors on job performance improvement such as decrease in number of job related errors, job satisfaction and faster service being provided by these employees. Other factors also related to information technology and its positive impact on these employees were observed and verified: including increase in job satisfaction, more willingness to make job related decisions and accepting more responsibilities. After all, considering the data and their analysis, the hypothesis in this study was confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Job empowerment
  • Academic Libraries
  • Islamic Azad University
  • Librarians