بررسی مفاهیم، تعاریف و کارکردهای تحلیل استنادی درحوزة علم سنجی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

2 عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه علم سنجی زمینة تازه ای را در تحقیقات ارائه نموده است، در این علم از روش های آماری و
اندازهگیری برای تعیین معیارهای رشد و توسعة علوم و سطوح گسترش آنان،و تأثیر و تأثر آن در جوامع مختلف بشری،استفاده می شود.این علم در روسیة شوروی پدید آمد و در کشورهای اروپای شرقی بویژه مجارستان توسعه یافت. از این روش برای اندازه گیری کمی علوم در سطوح ملی و بین المللی مؤسسات دولتی و خصوصی استفاده می شود. کتابسنجی یکی از شیوه های مهم علم سنجی است و مطالعه استنادی یا تحلیل استنادی یکی ازمتداولترین فنون کتابسنجی است که درآن قواعد حاکم بررابطه میان متن و سند، جستجو و مطالعه می شود. انسان برای اعتبار بخشیدن به کار خود،استناد می کند. مسیر اکتشاف و تفکرات علمی به وسیلة استنادها مشخص می شود که همانا میزان مراجعه به منابع قبلی هستند و شبیه به ردپاهای ثابتی
می باشند. در این مقاله به بررسی مفاهیم، تعریف ها و کارکردهای تحلیل استنادی از دیدگاه دانشمندان و صاحبنظران رشته پرداخته شده و ارتباط هر یک از جنبه ها با یکدیگر بیان می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of meanings, definishings and functions of citayions analysis in the field of epistemology

نویسندگان [English]

  • zahra Chavoshi Najafabadi 1
  • ahmad shabani 2
1 MSC in Library and Iinformation Science
2 Faculty Member of Esfehan University
چکیده [English]

Nowadays, epistemology presents a new field in research areas. In this science, statistical and measurement methods are used to determine the criterions of the growth and development of science and levels of their expansion and its effect on research societies. This science appeared in Russia and developed in Eastern European countries especially in Hungary. This method is used for quantitative measurement of science in the national and international levels of governmental and private establishments. Bibliometrics is one of the important methods of epistemology and citation study or analysis is one of the most popular techniques of bibliometrics in which formulas ruling the relation between text and document are studied. Human being relies to credit his work. The path of scientific discovery and thoughts are defined by citations that are rate of referring to former sources like fixed traces. In this article, meanings, definitions and functions of citation analysis from scientists' viewpoint are studied and the relation between aspects is expressed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation Analysis
  • Scientometrics
  • Bibliometrics