بررسی میزان استفاده از شبکه اینترنت توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد رشتة کتابداری و اطّلاع رسانی

چکیده

هدف از این پژوهش «بررسی میزان استفاده از شبکه اینترنت توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان است». روش تحقیق از نوع پیمایشی _ توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه حاوی 24 سوال استفاده شد. جامعه مورد مطالعه 128 نفر از اعضای هیأت علمی سه شاخه علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان به جزاعضای هیأت علمی حق تدریس بودند. 107 پرسشنامه برگشت داده شد. یافته‌ها نشان داد که بیش از 95 درصد جامعه پژوهش به اینترنت از طریق دانشگاه دسترسی دارند. تفاوت معنی‌داری بین اعضای هیأت علمی سه شاخه از لحاظ توانایی و استفاده از خدمات پست الکترونیک وجود داشت. در این پژوهش بین وضعیت استفاده و مرتبه علمی رابطه‌ای مشاهده نشده است و بدین ترتیب فرضیه پژوهش تأیید نشد. کارهای پژوهشی، کسب اطلاعات روزآمد به عنوان مهمترین اهداف توسط اعضای هیأت علمی سه شاخه برای استفاده از اینترنت بیان شده است. اعضای هیأت علمی دانشگاه نحوه آشنایی خود با اینترنت را، از طریق همکاران و دوستان ذکر کرده‌اند. حدود 60 درصد استفاده کنندگان در هر بار استفاده 30 تا 60 دقیقه وقت صرف می‌کنند. نتایج پژوهش حاکی از این است اعضای هیأت علمی تأثیر اینترنت بر فعالیت‌های پژوهشی و حرفه‌ای خود را با 43 درصد در حد زیاد، و علت آن را سرعت و سهولت دسترسی به منابع اطلاعاتی ذکر نموده‌اند. اعضای هیأت علمی اولویت اول نحوه دستیابی به اصل مدرک جستجو شده را از طریق ارسال پیام الکترونیکی به آدرس پست الکترونیکی ذکر شده در منابع بیان کرده‌اند. در پایان پیشنهاداتی چون برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی در جهت ارتقاء سطح آگاهی اعضای هیأت علمی نسبت به اینترنت، فراهم نمودن دسترسی و امکان استفاده با هزینه مقرون به صرفه و ارتقاء سطح کیفی خطوط ارتباطی ارائه گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation into Internet usage among faculty members of Azarbaijan Teacher Education University

نویسندگان [English]

  • mosa majidy 1
  • shahla rasoli 2
1 Faculty member of Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 MSC in library and information science, Islamic Azad University , North Tehran Branch
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the rate of Internet use by faculty members of Azarbaijan teacher Education University. The method used is descriptive. To gather information, the researcher has used questionnaires including 24 questions. The research community included 128 faculty members of Humanities, Basic Science and Engineering disciplines. Research findings indicated that more than 95 percent of them have access to Internet via university. There was also a significant difference among the faculty members of three disciplines regarding the ability in using Internet facilities such as e-mail. Moreover, there was no relationship between the scientific rank of the faculty members and their Internet use. As a result, the hypothesis of this study wasn’t confirmed. The research activities and accessing update information are the most important purposes of Internet use by subjects. The faculty members have mentioned the fact that they became familiar with Internet by their friends and colleagues. About 60 percent of Internet users spend 30-60 minutes every session they work with Internet. As conclusion, the faculty members believe that the Internet use has a great influence (43%) on their professional and research activities because they can have an easy and quick access to information resources via Internet. The faculty members have also noted that they can have access to original documents by the help of the message sent to their mentioned e-mail address. Finally, attending workshops and instructional classes to improve the faculty members' awareness of Internet use, providing access to Internet with a reasonable cost and improving the quality of connecting lines are suggested.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty members of Azarbaijan Teacher Education University
  • Internet
  • Internet use