ارزیابی تطبیقی هدف‌ها، مأموریّت‌ها و برنامه‌های مراکز ملّی اطّلاعات علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوریِ ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم کتابداری و اطّلاع‌رسانی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف‌ها و مأموریّت‌های هر سازمان در تعیین مسیر برنامه‌‌ها و فعّالیّت‌های آن نقشی اساسی برعهده دارد. از طرفی، مقایسة مأموریّت‌ها و برنامه‌های سازمان‌هایی که توسّط یک وزارتخانه هدایت می‌شوند و دارای هدف‌های مشابهی هستند، می‌تواند به بهینه‌سازی هدف‌ها و مأموریّت‌ها و جلوگیری از تدوین برنامه‌های مشابه و انجام فعّالیّت‌های هم‌پوشان آن‌ها منجر شود. از این رو، در پژوهش حاضر، هدف‌ها، مأموریّت‌ها و برنامه‌های "مرکز منطقه‌ای اطّلاع‌رسانی علوم و فنّاوری"، "پژوهشگاه اطّلاعات و مدارک علمی ایران" و "دفتر فنّاوری اطّلاعات و شبکة علمی کشورِ سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران" مورد مقایسه قرار می‌گیرد. برای اجرای این پژوهش، از روش "تحقیق موردی" و از نوع "چندموردی" استفاده شده و در راستای اجرای تحقیق "چندموردی" حاضر نیز از روش‌های "پیمایشی"، "تاریخی" و "کتابخانه‌ای" استفاده به عمل آمده است. با توجّه به این که در "تحقیقات چندموردی"، امکان استفادة هم‌زمان از اطّلاعات کمّی و کیفی وجود دارد، در تحقیق حاضر نیز هر دو نوع اطّلاعات مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. از طرفی، برای تجزیه و تحلیل و تطبیق یافته‌ها، از "روش تطبیقی" استفاده شده است. نتایج هر دو نوع یافته‌های کیفی و کمّی تحقیق نشان می‌دهد که علی‌رغم هم‌سویی هدف‌ها و مأموریّت‌های مراکز سه‌گانه با هدف‌ها و مأموریّت‌های "وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری"، بازنگری و روزآمدسازی هدف‌ها و مأموریّت‌های هم‌پوشان آن‌ها یک ضرورت محسوب می‌شود. در عین حال، این بازنگری باید به گونه‌ای صورت پذیرد که ادغام، حذف یا متوقّف ساختن فعّالیّت‌های هیچ یک از آن‌ها را در پی نداشته باشد و تنها به بهینه‌سازی هدف‌ها و مأموریّت‌های آن‌ها بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative evaluation of objectives, missions and plans of national information and documentation centers in Iranian Ministry of Science, Research and Technology

نویسنده [English]

  • Noroozi Chakoli Abdolreza
Faculty Member of Shahed University- Iran- Tehran
چکیده [English]

The comparison of missions and plans of organizations that are led by the same ministry and have similar objectives can result in optimizing their objectives and missions and preventing composition of similar programs and performance of overlapping activities. At the current study, thus, objectives, missions and plans of 'Regional Information Center of Science and Technology' (RICST), 'Iranian Information and Documentation Center' (IRANDOC) and 'Iranian Research Organization of Science and Technology; Office for Information Technology and Scientific Network' (IROST) have been studied and compared. To accomplish this research, "Multiple Case Study Method" has been used. Furthermore, "Survey", "Historical" and "Library" methods have employed to conduct "Multiple Case Study Method". Considering the fact that it is possible to use both quantitative and qualitative data in "Multiple Case Study Method", both types of mentioned data have been used at the present research. Besides, "comparative method" has been used to analyze data. The results of both quantitative and qualitative findings reveal that in spite of having corresponding objectives and missions with objectives and missions of Ministry of Science, Research and Technology, these three centers consider revising and updating their overlapping objectives and missions as a necessity. However, this revision should not result in the integration, omission or suspension of any of their activities and must only lead to optimization of their objectives and missions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Information Center of Science and Technology (RICST)
  • The Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)
  • Iranian Information and Documentation Center (IRANDOC)
  • National Scientific Information Centers
  • comparative study
  • Plans
  • Objectives
  • Missions
  • Iran