تحلیل استنادی مقالات نمایه سازی شده ارسالی توسط سازمان انرژی اتمی ایران به پایگاه اطلاعاتی اینیس طی سال های 1381-1385

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس کتابخانه سازمان انرژی اتمی ایران

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، عضو هیأت علمی بازنشسته کتابخانه ملی ایران

چکیده

تحقیق حاضر برآن است که به بررسی استنادی مقالات نمایه سازی شده توسط سازمان انرژی اتمی ایران که طی سالهای 1381-1385 به پایگاه اطلاعاتی اینیس ارسال شده است، بپردازد و مجلات هسته را در مقالات تألیفی مورد بررسی تعیین نماید. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام می گیرد. روش گردآوری دادهها از طریق فیشنویسی از مآخذ این مقالات است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در 300 مقاله تألیفی نمایه سازی شده مورد بررسی 4351 استناد وجود دارد. بنابراین متوسط تعداد استنادها برای هر مقاله تألیفی 5/14 استناد می‌باشد. موضوع «رادیولوژی و پزشکی هسته ای» با 33/20 درصد بیشترین تعداد مقالات را داشته است. قاعدۀ برادفورد در مورد مجلات لاتین مورد استفاده توسط نویسندگان مقالات تألیفی مورد بررسی صادق است و 3 مجله هسته تعیین شدند. بیشترین میزان استفاده از منابع مورد استناد با 44/70 درصد متعلق به مجلات و کمترین میزان استفاده با 01/1 درصد مربوط به منابع الکترونیکی می باشد. نیم عمر منابع مورد استناد در مقالات تألیفی مورد بررسی، در مجموع، 2/7 سال برآورد شده است. در این میان نیم عمر منابع فارسی مورد استناد در طی سال های مورد بررسی به طور متوسط برابر با 4 سال و نیم عمر منابع لاتین مورد استناد به طور متوسط برابر با 6/9 سال می باشد. از نظر زبان منابع مورد استناد، منابع انگلیسی با 82/93 درصد بیشترین میزان استفاده را داشته اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis of articles indexed by Atomic Energy Organization of Iran for INIS database during the years 2002-2006

نویسندگان [English]

  • khadijeh akbari 1
  • ashraf asadat bozorgi 2
1 Library Specialist of Atomic Energy Organization of Iran
2 Department of Library and Information Science, North Tehran Branch
چکیده [English]

This research aims to analyze indexed articles in Atomic Energy Organization of Iran for INIS database and compare the citation behaviors of their authors during the years 2002-2006. Then, it tries to determine the core journals. The research is a survey study done using citation analysis method. The method of compiling data is by taking notes from the resources of these articles. The results of the research revealed that there were totally 4351 citations in 300 analyzed articles, so the average number of citations for each article was 14.5. Most of articles with 20.33 percent were in "Nuclear Radiology and Medicine" subject. The Bradford Law comes true with the Latin journals used by authors and there were three core journals named "Physics Review", "Physics Review Letter", and "Physica" in the analyzed articles. Also, 9 most used Persian and 18 Latin books were determined. Authors of the articles, in total, have the most range of using journals with 70.44 percent citation and least range of using electronic resources with 1.01 percent citation. The half-life of the cited resources in the analyzed articles is 7.2 years overall. The half-life of the Persian cited resources were 4 years and the half-life of the Latin cited resources were 9.6 years, in average. In analysis of the language of cited resources, English resources have the first rank with 93.82 percent of citations. After that, Persian resources were in second rank with 5.03 percent of citations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Bibliometrics
  • Citation Analysis
  • Core journals
  • Persian articles
  • Nuclear Science and Technology