بررسی میزان استناد به مقالات همایشهای علمی به زبان فارسی در مجلات کتابداری و اطلاع رسانی از سال 1375 تا 1385

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این پژوهش به بررسی میزان استناد مقالات همایشهای علمی به زبان فارسی در مجلات مورد پژوهش از سال 1375 تا 1385 پرداخته و با بررسی مجموع استنادهای مجله مجلات مورد پژوهش، ارائه شده طی سال‌های 1375 تا 1385 این نتیجه به دست آمد میزان استناد به مقالات همایشها در میان کل استنادها با 293 مورد 66/4% است.واستنادهایی که به مقالات همایشهای داخلی صورت گرفته است با 168 مورد (33/57)درصد و125 مورد ( 66/42) به مقالات همایشهای خارجی استنادشده است. میزان استناد به مقالات همایشهای داخلی در مقالات مجلات کتابداری بیشتر از استناد به مقالات همایشهای خارجی است.
بیشترین میانگین استناد به مقالات همایشهای داخلی در هر مقاله تألیفی متعلق به فصلنامه اطلاع رسانی با 268/0 استناد و کمترین میانگین استناد 05/0 مربوط به فصلنامه اطلاع شناسی می‌باشد و بیشترین میانگین استناد به مقالات همایشهای خارجی در هر مقاله تألیفی فصلنامه کتاب با 186/0 استناد و کمترین میانگین استناد مربوط به فصلنامه اطلاع شناسی با 04/0 است.
بیشترین استنادها به مقالات همایشهای داخلی در مجلات مورد بررسی در سالهای 1385و1383 و کمترین به سال 1377 اختصاص داشت. و با تعیین نیم عمر استناد در مجلات مورد بررسی مشخص شد که فصلنامه اطلاع رسانی با 4 سال و 8 ماه بالاترین نیم عمر استناد به مقالات همایشهای داخلی و فصلنامه پیام کتابخانه با نیم عمر 5 سال و 6 ماه بالاترین نیم عمر استناد به مقالات همایشهای خارجی را دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of rate of citations to articles presented in scientific conferences by articles published in Librarianship journals during years 1996-2006

نویسندگان [English]

  • zahra Rezazadeh 1
  • Nahid bani eghbal 2
1 Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

This survey has been done to show the citations of articles published in Persian librarianship periodicals and also to analyze citations used by Persian articles presented in scientific librarianship meetings and conferences from 1996 to 2006. The research population includes all citations (6288 citations) of articles published in six journals of library and information science during this period. The results show that the citations of articles presented in meetings is 293 which is %4/66 of total number of articles citations. The comparative analysis of the 6 library journals indicates that "Faslname-ye Ketab" has the maximum rate which is 168 case, or (%57/32) citations were cited articles that are presented in domestic conferences and 125 (%42,66) citations were cited articles that have been presented in international conferences. These scales prove the research hypotheses namely "Faslname-ye Etlaresani" has maximum average of citation per published papers from domestic conferences (0/268); "Faslname-ye Etlashenasi "has minimum average (0/05); "Faslname-ye Ketab "has maximum average (0/186) of international conferences, and "Faselname-ye Etlashenasi" has minimum average (0/04). Regarding half-life of citation in journals, it is concluded that "Faslname-ye Ketbdari - va - Etlaresani "with 4 years and 8 months keeps the high record in half-life of citation of articles presented in domestic conferences and "Faslname-ye Payame Ketabkhaneh with 5 years and six month has the high record of international conferences.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation
  • Persian articles
  • Periodicals
  • Library and Information science
  • Conferences