طراحی کتابخانه دیجیتال شبکه ملی فناوری نانو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

این پژوهش به امکان سنجی و طراحی نظام جامع گردآوری، پردازش و اشاعه اطلاعات علمی در زمینه فناوری نانو در کشور می پردازد. در این پژوهش، ستاد ویژه فناوری نانو، مدیران این مرکز و حدود 3230 نفر از محققین و متخصصین در زمینه فناوری نانو در سطح کشور به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شده اند. در مرحله اول، این پژوهش به وسیله مشاهده و مصاحبه به بررسی وضع موجود نظام اطلاعات علمی فناوری نانو در ایران می پردازد، سپس با پرسشنامه نیازهای اطلاعاتی کاربران بررسی می شود و در مرحله بعد نظام اطلاعاتی مناسب طراحی می شود. این تحقیق از نوع روش ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها می باشد.
نتیجه پژوهش نشان می دهد که 58% کاربران برای برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی خود به مراکز دانشگاهی و31% آنها به مراکز پژوهشی و 11% به سایر مراکز مراجعه می کنند و 85% از کاربران در زمان و مکان مناسب به اطلاعات علمی دسترسی ندارند. با توجه به پراکنده بودن کاربران در سراسر کشور، 89% مدیران خواستار گردآوری منابع دیجیتالی برای رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران بودند. از آنجائیکه نظامی واحد در کشور که به جمع آوری، پردازش، سازماندهی و اشاعه اطلاعات علمی فناوری نانو بپردازد وجود ندارد؛ و با توجه به نیازهای اطلاعاتی کاربران و اهداف سازمان مادر و خواسته های مدیران، کتابخانه دیجیتالی فناوری نانو تحت شبکه با نیروی انسانی، بودجه، منابع الکترونیکی پیوسته، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و ... به حد استانداردهای ذکر شده در این پژوهش طراحی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a digital library for National Network of Nanotechnology

نویسندگان [English]

  • sahar mehraban 1
  • hojat allah Hasan Larijani 2
1 Department of Library and Information Science, North Tehran Branch
2 Faculty of Humanities, North Tehran Branch
چکیده [English]

The purpose of this project is doing a feasibility study and designing a comprehensive system for acquisition, processing and dissemination of scientific information in the field of Nanotechnology in Iran. In this project, Nanotechnology institution, its directors and about 3230 experts and researcher in Nanotechnology served as statistical population. In first stage, situation of Nanotechnology information system is investigated by observation and interview. Then, the users' information needs are investigated with questionnaire and in second stage, suitable information system is designed. The result of research indicates that 58% of users, to fulfill their information needs refer to academic centers and 31% of them refer to research centers and 11% of them refer to other centers; 85% of users donۥt have access to scientific information in suitable time and place; 89% of managers agree with collecting digital resources to fulfill and meet users' information needs. There is no institution or body in the country to collect, process, organize and disseminate Nanotechnology information. Based on users' information needs, organizational goals and managers' demands, the Nanotechnology digital library network is designed according to human resources, budget, electronic online sources, and software and hardware equipment standards.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital libraries
  • Information Networks
  • Information needs
  • nanotechnology
  • System desig