طرح پیشنهادی ایجاد کتابخانه دیجیتال درپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و ارائه راه حل ها و راهکارها

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دکترای کتابداری و اطلاع رسانی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان " طرح پیشنهادی ایجاد کتابخانه دیجیتال در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله" به منظور سنجش وضعیت نیروی انسانی، بودجه، تجهیزات و امکانات رایانه ای موجود، زیرساختهای مخابراتی، منابع اطلاعاتی، مزایای کتابخانه دیجیتال از دیدگاه مدیران و اولویت منابع از دیدگاه مدیران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله جهت ایجاد کتابخانۀ دیجیتال و ارائه راه حل ها و راهکارها می باشد،روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است که برای بررسی وضعیت موجود از دو پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه ها مشتمل بر 47 پرسش می باشد که توسط معاونت ها، مدیران پژوهشکده ها، مدیر کتابخانه، کتابداران و مدیر فناوری اطلاعات پژوهشگاه پاسخگویی شده است
نتیجه حاصل از بررسی نشان می دهد این پژوهشگاه با توجه به تمایل مدیران به ایجاد کتابخانه دیجیتال و نبودن هیچگونه محدودیتی در رابطه با تخصیص بودجه، ساختار های خوب مخابراتی، نیروی متخصص شامل 3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، تشویق دیگر کارکنان کتابخانه به فراگیری روشهای تولید اطلاعات دیجیتالی و اینترنت و همچنین استفاده از راهنمائیهای متخصصان موضوعی و متخصصان رایانه شاغل در پژوهشگاه و حمایت مالی پژوهشگاه برای تامین تجهیزات فنی متناسب با نیازهای ضروری جهت ایجاد کتابخانه دیجیتال، از قبیل خرید یا قرارداد با سازمان های بیرونی، خرید و مشترک شدن منابع الکترونیکی، امکان ایجاد کتابخانه دیجیتال را دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating Digital Library in International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (A Proposal)

نویسندگان [English]

  • azita ali uosefi 1
  • fatemeh nooshin fard 2
1 A graduate student in library and information sciences, Islamic Azad University Science and Research
2 Doctor of Library and Information Sciences and Faculty Member of Islamic Azad University, Science and Research
چکیده [English]

This research is undertaken to measure the manpower and the computer facilities in the international institute of earthquake engineering and seismology (IIEES)in order to set up a digital library. The study uses survey and documentary method. For The interview and observation of the existing situation, a checklist has been used including 48 questions which are completed by the IIEES following personnel: Vice-presidents, directors of research centers, head of the library, and the director of information technology.
Results of this study show that with regard to the interest of the directors and the appropriate existing telecommunication facilities, IIEES would be able to establish a digital library if it can: Increase the budget and ways of providing incomes; justify the financial directors with good reasons; encourage the experts to learn the methods of producing digital information and internet; conduct an appropriate organizational chart and allocate tasks and responsibilities to those involved; use the advice and consultation of field and computer experts; purchase from or subscribe with external organizations as well as purchase or subscribe in more electronic resources in order to provide technical facilities which match their emergency needs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital library
  • International Institute of Earthquake Engineering and Seismology