امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتال در کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی واحد علوم و تحقیقات و کارشناس کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

با توجه به رسالت اصلی کتابخانه ها در بر آوردن نیازهای اطلاعاتی کاربران، امروزه مدل­های جدیدی برای طراحی کتابخانه­ها در نظر گرفته می­شود که در این میان، کتابخانه­های دیجیتال جایگاه ویژه­ای را در محیط مجازی اینترنت به خود اختصاص داده­اند این کتابخانه ها با داشتن قابلیت های بیشتر و پیشرفته­تر برای مدیریت اطلاعات، از دیگر منابع اطلاعاتی اینترنتی متمایز شده­اند.تحقیق حاضر در خصوص امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتال در کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی است. روش پژوهش پیمایشی و برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه" الف" به منظور سنجش وضعیت مهارت نیروی انسانی، منابع، تجهیزات و بودجه کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی است و پرسشنامه "ب" جهت بررسی امکانات مخابراتی دانشگاه علامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد با وجود مشکلاتی که در تهیه بودجه و در مواردی ضعف امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی وجود دارد ایجاد کتابخانه دیجیتال عملی می باشد و در این زمینه اقداماتی در کتابخانه­ها صورت گرفته است. از جمله این موارد می توان به  اشتراک مجلات لاتین به صورت اینترنتی و on line و تهیه پایان نامه در قالب CD اشاره نمود. و امکانات مخابراتی دانشگاه نیز در حد متوسط ارزیابی شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of creating digital library Allameh Tabatabaee university

نویسندگان [English]

  • ashraf fadaee 1
  • fatemeh nooshin fard 2
1 A graduate student in Library and Information Science , research and expert Allameh Tabatabai University Central Library
2 Department of Library and Information Science and member of the faculty of Islamic Azad University , Science and Research
چکیده [English]

Today, according to main mission of libraries in satisfying the informational needs of users, new methods are taken into account for designing the libraries, among which digital libraries have been allocated a special place in non- virtual environment of internet. By having more developed capacities for managing information, these libraries have been distinguished form other internet informational references.
The present research is about Feasibility study of creating digital library Allameh Tabatabaee university show that the managers and librarians of Allameh Tabatabaee University libraries have good knowledge and acquaintance into the digital library, considering digital libraries. The research method is “descriptive survey “. Two questionnaires have been used for collecting information. The questionnaire “A“ is for studying facilities. The questionnaire “B“ is for studying the telecommunicating possibilities from the technology managers’ points of view. For the date analysis of the research, a software called “SPSS” have been used. The research for digitalizing the library references and into the importance of existence of such libraries; inspite of the existing difficulties in preparing the budget and the loss of hardware and software equipments. Regarding libraries, some steps have considered; for instance: the participation of online Latin magazines and preparation of thesis in the from of CD. according to same experts, communicative on line equipment of our university are in average rate.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital libraries
  • Feasibility Study
  • Allameh Tabatabaee University