بررسی میزان همکاری دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی ایران در تولید مقالات علمی برای همایش سالانه دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا(س) طی سالهای 1379-1386

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 - دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

اهمیت مشارکت در تولید انتشارات علمی، در دنیای پیچیده امروز که همه چیز فناوری محور و اطلاعات مدار است نمایان
می شود. دانشمندان کشورهای مختلف جهان دریافته اند که اگر میخواهند آثارشان توسط سایر متخصصان بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و به آنها استناد شود باید در تولیدات علمی با یکدیگر مشارکت کنند.
تحقیق حاضر در نظر دارد تا به بررسی میزان مشارکت دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای ایران در تولیدات اطلاعات علمی برای همایش سالانه دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا(س) که همه ساله توسط انجمن علمی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی این دانشگاه برگزار می شود بپردازد و سهم آنها را در تولیدات علمی داخلی در حیطه کتابداری و اطلاع رسانی تعیین کند. این همایش همه ساله با تلاش دانشجویان و اساتید کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا برگزار می شود و از زمان آغاز به کار خود در سال 1379 هشت بار پیاپی توانسته است که هر سال در اردیبهشت ماه اساتید، کتابداران و دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی ایران را برای بحث در مورد تازه ترین یافته های در حیطه کتابداری و اطلاع رسانی گردهم آورد. با توجه به اینکه این همایش، یک همایش دانشجویی است و غالباًً دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی در مقاطع مختلف در این همایش به ارائه مقاله می پردازند هدف از مقاله حاضر بررسی میزان همکاری میان ارائه کنندگان مقالات در این همایش است تا به این ترتیب، میزان همکاری میان دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی ایران در تولید مقالات علمی مشخص گردد. به همین منظور، مقالات ارائه شده در هشت دوره ای که این همایش برگزار شده، مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین در این مقاله، گرایشهای موضوعی مقالات ارائه شده در هر دوره از همایش سالانه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته های تحقیق نشان داد که در مجموع در هشت دوره برگزاری این همایش، 77 مقاله در قالب سخنرانی ارائه شده است. از مجموع 112 نویسنده ای که در تهیه مقالات برای این همایش مشارکت داشته اند 61 نفر دارای جنسیت مونث و 51 نفر دارای جنسیت مذکر بوده اند. بیشترین تعداد مقالات در سال 1386 بوده است. در این دوره که ، 16 مقاله به صورت سخنرانی با گرایش موضوعی"آرشیو ، کتابخانه و موزه" ارائه شده است. کمترین تعداد مقالات در سالهای 1379 و 1383 بوده است. در این دوره ها که گرایش موضوعی مقالات در زمینه آموزش کتابداری و اطلاع رسانی در ایران و مشکلات آن بوده است تنها هفت مقاله به صورت سخنرانی ارائه شد. در سایر دوره ها نیز 9 مقاله به صورت سخنرانی ارائه گردید. در این هشت دوره ای که همایش دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا برگزار شد 46مقاله به صورت انفرادی و 31مقاله به صورت گروهی تهیه و ارائه شد. از مجموع 31مقاله ای که به صورت گروهی تهیه شده بود 25مقاله با همکاری دو نویسنده و 6 مقاله با همکاری سه نویسنده تهیه و ارائه گردید. بیشترین میزان ارائه مقالات به صورت گروهی در همایش هفتم در سال 1386با ده مقاله گروهی و کمترین میزان ارائه مقالات به صورت گروهی در سالهای 1380 و 1382 با دو مقاله گروهی بوده است. در این تحقیق مشخص شد که دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهراء با 21 مقاله، دانشگاه شهید چمران اهواز با 11 مقاله و دانشگاه شیراز و دانشگاه تهران به طور مشترک با 6 مقاله بیشترین سهم ارائه مقاله در این همایش را دارا بوده اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of collaboration rate among of Iranian LIS students in producing scientific articles for annual student conference of Al-Zahra University (2000-2006)

نویسندگان [English]

  • amir reza asnafi 1
  • farshid danesh 2
  • maryam Pakdaman naeini 3
1 PhD Student of Library and Information Sciences, Chamran University
2 Faculty Member of Medical Library and Information Science, Iran, Isfahan University of Medical Science
3 Postgraduate Student of Library and Information Sciences, University of Al Zahra
چکیده [English]

Abstract:
Collaboration in research and production of scientific publications is common in all academic areas. This collaboration among researchers results in the development of scientific knowledge and hence the attainment of wider information. The significance of collaboration in the production of scientific publications in today's complex world where in the age of technology is very apparent. Scientists from many nations have realized that in order to get their work wildly used and cited to by experts, they must collaborate. This research aims to survey the rate of collaboration among Iranian LIS students on the production of scientific articles for the annual student conference of Al-Zahra University and assess their contribution to domestic scientific production in the field of Library and Information Sciences. It is through the efforts of the Al-zahra library and information science student's association and their lecturers that this annual conference happens every year and has been able to bring together lecturers, librarians and LIS students in order to debate the latest information in the aforementioned field since its establishment in 2000 for seven consecutive years. As this is a student conference and most of the LIS students of all levels submit papers to this conference. The aim of the present article is to survey the rate of collaboration among contributors which in turn should clarify the contribution of Iranian LIS students in the production of these articles. To that end submitted articles and thematic inclinations of each conference has been examined.
Research results indicated that in the seven conferences held 63 articles were present in oral presentations form, of the 91 authors collaborating in the production of these articles, 51 were female and the rest i.e. 37 were male. The most number of articles, 15 on the subject of Iranian University Libraries in the form of a oral presentations were presented in 2003. The least number were submitted in 2000 and 2004 where a total of 7 in the form of oral presentations on the subject of the education of Library and Information sciences and its difficulties were submitted. Of the 63 articles 42 were presented individually while the other 21 were as a result of collaboration where 15 were the result of the collaboration of 2 authors and the other 6 the work of 3 authors. The most number of collaborative articles were submitted in 2005 and 2006 with 6 and the least number was presented in 2001 and 2003 where nothing was presented. The results of this research indicated that The LIS students of AL Zahra University with 18 articles took first place while The Chamran University of Ahvaz with 8 was second and Shiraz University with 5 came third.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • collaboration
  • Scientific productions
  • Iranian Students of library and Information Sciences
  • The University of Al Zahra