بررسی کتابخانه های آموزشگاهی بر اساس کندوکاوی اجمالی در آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دکترای کتابداری و اطلاع رسانی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم انسانی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

در این پژوهش بر اساس آخرین آمار رسمی سالانه وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 86-1385، مسایل مربوط به کتاب و کتابخانه وکتابدار آموزشگاه­های کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه یافته پژوهش در سال تحصیلی
 86-1385، 15 میلیون دانش­آموز و یک میلیون معلم و کارمند، به تعلیم و تربیت اشتغال داشته­اند. در کل کشور 145241 آموزشگاه موجود بوده که فقط در 22118 آموزشگاه کتابخانه وجود داشته است. در نتیجه در 123123 باب آموزشگاه هیچ نوع کتابخانه­ای موجود نبوده است. از این آمار سهم شهرها 50942 باب آموزشگاه و سهم روستاها 72181 باب آموزشگاه بوده است. به عبارت دیگر 6/75 درصد آموزشگاه­ها در شهرها و 7/92 درصد آموزشگاه­ها در روستاها، فاقد هر نوع کتابخانه­ای بوده­اند. در مجموع کتابخانه­های آموزشگاهی 5035 نفر مرد و زن به عنوان کتابدار مشغول بوده­اند که 4650 نفر (35/92 درصد) آن­ها در شهرها و 385 نفر (65/7 درصد) در روستاها شاغل بوده­اند. کمبود کتابخانه و کتاب و کتابدار در روستاها محسوس­تر و بیشتر است. از 5/46 میلیون جلد کتاب موجود در کتابخانه­ها چهارپنجم آن­ها در کتابخانه­های آموزشگاهی شهرها و یک­پنجم آن­ها در کتابخانه­های آموزشگاهی روستاها جای گرفته­اند. آمار آموزش و پرورش از کیفیت و نوع کتاب­ها هیچ نوع اطلاعی به دست نمی­دهد. ولی پیشینه یافته­ها نشان می­دهد که با گردآوری مجموعه­های غیر همگن، یکسویه و سلیقه­ای در آموزشگاه­ها، خواسته­ها و نیازها و علاقه­های واقعی دانش­آموزان، نادیده گرفته شده است. نتیجه حاصل از این بررسی نشان می­دهد که کتابخانه­های آموزشگاهی ایران، به طور کلی در وضعیت­های نامطلوبی به سر می­برند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of School Libraries a Review in Education (and training)Ministry Statistics

نویسنده [English]

  • mosa majidy
Faculty Member of Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

This research is base on the last annual statistics published by education (and training) ministry and studies the situation of school libraries, books and librarians in Iran. the results show 15 million students, 1 million teachers and employee are engaged in education system.
There are 145241 schools in Iran which only 22118ones have library. We found that 75/6% of town school and 92/7% of rural schools have any library. The reviews show the collections are unsufficient and unfited to the students needs.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • School library
  • Education(and training)
  • Ministry statistical data