تحلیل محتوای کتاب‌های غیردرسی فراگیران نهضت سوادآموزی شهر تهران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای کتابداری و اطلاع رسانی و عضو هیات علمی گروه کتابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال

2 دکترای روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور- گروه روانشناسی

چکیده

مقاله حاضر به تحلیل محتوای 11 کتاب غیردرسی که در برنامه آموزش مداوم خدمات مکاتبه ای و گروه پیگیر سواد نهضت سواد آموزی شهر تهران مورد استفاده قرار می گیرد می پردازد تا به کارشناسان تهیه این مواد خواندنی ساده نقاط قوت وضعف این کتابها را نشان دهدبه طوری که طراحی و نگارش این مواد به  ارتقا فرهنگ مطالعه و آگاهی های عمومی کمک بیشتری بنماید. نتایج نشان می دهد که موضوع و محتوای اکثر این کتابها با اهداف آموزش مداوم هماهنگی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Review of the Contents of Curriculum of the Literacy Movement in Tehran City

نویسندگان [English]

  • zohreh mirhoseini 1
  • aliakbar Arjmandnia 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Faculty Member of Payamenoor University
چکیده [English]

Present paper investigates the contents of the 11 easy to read books which are presented in the continuing education programs of Literacy Movement Organization of Tehran by content analysis method.
The main purpose is to show the strength and the weak points of these books to the writers and experts of continuing education planning.
The results show that the majority of these books (77%) are in coordination with the aims of continuing education programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Easy to read book
  • Continuing Education
  • Literacy Movement Organization